Besked om tåg i god tid – annars blir det vite

Besked om tåg i god tid – annars blir det vite
Trafik TT
Boka tågbiljett? Var god vänta. Så har det varit för många som försökt planera en resa på räls i år.
Nu måste Trafikverket lösa problemet med försenade körplaner för tågtrafiken, kräver Transportstyrelsen. Om inte tågbolagen –och därmed resenärerna – i rimlig tid får besked om vilka tåg som kan rulla som tänkt blir det t.
Kravet ställs efter en lång period av sena besked om banarbeten. Utan den informationen kan tågbolagen inte planera sin bemanning och annat i verksamheten, eller släppa biljetter till försäljning.
Enligt regelverket ska tidsfristen vara 18 veckors framförhållning. I december 2021 varslade Trafikverket att den på grund av “interna faktorer i organisationen” inte skulle klara detta, och sänkte fristen till 13 veckor. Men inte heller den har kunnat hållas. Transportstyrelsen skriver i sitt beslut att framförhållningen i april var så kort som en– två veckor.
När biljetter släpps så nära inpå en tänkt resa är risken stor att resenärerna väljer andra transportmedel, konstaterar Transportstyrelsen.
Anna Lena Wallström/TT