Ekonom: “Vi har det bästa bakom oss”

Ekonom: “Vi har det bästa bakom oss”
Ekonomi TT
BNP verkar utvecklas starkare än många trott. Ändå är hoppet om bättre tider litet.
– Vi har det bästa bakom oss, ekonomiskt sett, säger Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg.
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade i juni med 0,6 procent jämfört med månaden före, enligt den preliminära BNP-indikatorn från Statistiska centralbyrån (SCB).
Det var mer än vad många trott, konstaterar Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, men tillägger:
– Vi har det bästa bakom oss, ekonomiskt sett.
Högre BNP än väntat
Jens Magnusson, chefsekonom på SEB, blev också lite överraskad av BNP-indikatorn.
– Den var högre än väntat, och högre än vi trodde, säger han.
Så här goda tillväxtsiffror kommer vi inte att få se på ett tag, tror Alexandra Stråberg. Sverige står sannolikt inför en konjunkturavmattning.
– Det kommer att vara tuffare, säger hon.
Jens Magnusson håller med, den övergripande bilden är trots de goda siffrorna att vi står inför en inbromsning i ekonomin, förklarar han.
Kanske kan man bäva inför både en sämre konjunktur, med högre arbetslöshet och lägre tillväxt, och högre räntor. På onsdagskvällen höjde den amerikanska centralbanken Fed sin styrränta med 0,75 procentenheter. Väntat, men onekligen en rejäl höjning. Här i Sverige kommer också Riksbanken att fortsätta höja räntan, enligt prognoserna.
Höjd ränta och sämre konjunktur
Alexandra Stråberg tror att vi får räkna med räntehöjningar en bit in på nästa år.
– Riksbankens förhoppning är att vi inte samtidigt får hög inflation och en sämre konjunktur. Den vill få ned inflationen så vi inte får en urgröpt köpkraft, säger hon.
Fast det är en balansgång, konstaterar både hon och Jens Magnusson. Riksbanken måste ta i lagom mycket med räntehöjningar för att få ned inflationen, och räntan är det verktyg som finns. Fast högre ränta gör också att det blir tuffare ekonomiskt, och att vi kan puttas in i en recession snabbare.
Kanske kan man undra om Riksbanken kommer att snegla på konjunktursiffrorna.
– De preliminära BNP-siffrorna som kom nu kan vara lite skakiga. Men de riktiga siffrorna hinner komma innan Riksbankens nästa räntemöte, säger Jens Magnusson.
Johanna Cederblad/TT
Fakta: BNP-indikatorn
TT
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade i juni med 0,6 procent jämfört med månaden före, enligt den preliminära BNP-indikatorn från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad i fjol då BNP ökade med 4,5 procent.
För hela andra kvartalet ökade BNP 4,2 procent, men i år var det en arbetsdag mindre under kvartalet än i fjol.
Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.
BNP-indikatorn ska ge en tidig bild av utvecklingen i den svenska ekonomin. Den är baserad på ett mer begränsat och preliminärt underlag än de ordinarie nationalräkenskaperna.
Källa: Statistiska centralbyrån, SCB