Essity: Prishöjningar nödvändiga

Essity: Prishöjningar nödvändiga
Ekonomi TT
Mjukpapperstillverkaren Essity redovisar ett oväntat stort vinstras för fjärde kvartalet 2021. Men styrelsen höjer utdelningen och vd Magnus Groth ser prishöjningar som nödvändiga för att få upp marginalerna.
Essity redovisar en vinst före skatt på 2,6 miljarder kronor för fjolårets fjärde kvaral. Det innebär ett vinstras på 36 procent jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, som låg på drygt 4 miljarder kronor.
Höjer utdelningen
Det justerade rörelseresultatet föll samtidigt 33 procent till 2,8 miljarder, vilket kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 3,4 miljarder enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.
Nettoomsättningen steg samtidigt med 11 procent till 34,2 miljarder kronor, upp från 30,9 miljarder.
I bokslutet för 2021 föreslår Essitys styrelse en utdelning på 7 kronor per aktie, upp från 6:75 kronor ett år tidigare.
Enligt vd Magnus Groth pressas resultatet under fjärde kvartalet av högre kostnader för råvaror, energi och distribution – som sammantaget sänker den så kallade rörelsemarginalen (ebita) med 10,4 procentenheter.
Samtidigt ökar volymerna och försäljningspriserna, vilket i kombination med en bättre produktmix och kostnadsbesparingar stärker resultatet.
“Under 2022 kommer vi att genomföra ytterligare prishöjningar”, skriver Groth i en kommentar.
“Prishöjningar nödvändiga”
I ett separat pressmeddelande om prishöjningarna tillägger han:
“Vi förväntar oss inte i närtid en nedgång av de historiskt höga kostnaderna för råvaror, energi och distribution. På grund av detta är prishöjningar nödvändiga för att kompensera för de högre kostnaderna”.
I bokslutet spikar Essity sitt nya mål med en försäljningstillväxt på mer än 5 procent, vilket inkluderar organisk försäljningstillväxt och förvärv.
“Vi prioriterar att växa i kategorier med högst lönsamhet”, skriver Groth i bokslutet.
Joakim Goksör/TT