Krögare döms för människoexploatering

Krögare döms för människoexploatering
Brott TT
Ett par från Bangladesh utsattes för orimliga arbetsvillkor på en restaurang i Norrköping. Mannen fick i snitt 19 kronor i timmen. Nu dömer Högsta domstolen krögaren för människoexploatering.
Det är första gången Högsta domstolen prövar innebörden av de några år gamla bestämmelserna om människoexploatering, skriver domstolen i ett pressmeddelande.
Krögaren dömdes av tingsrätten till åtta månaders fängelse, men friades senare av Göta hovrätt. Nu döms han av Högsta domstolen till villkorlig dom.
Paret kom till Sverige hösten 2018 och erbjöds då boende i ett rum av krögaren. Några dagar senare erbjöd han dem även arbete. De skulle utöver boende även få mat och en lön på 100 kronor i timmen. Men någon annan ersättning än fri kost och bostad fick de aldrig.
I praktiken arbetade därför mannen för 19 kronor i timmen under långa arbetsdagar, i snitt 69 timmar i veckan. Kvinnan arbetade endast i mindre utsträckning på restaurangen, så i hennes fall blev den faktiska timlönen 56 kronor. Högsta domstolen klassar både den faktiska ersättningen och arbetstiden som “uppenbart orimlig”.
Mannen och kvinnan ska ha fått höra att krögaren kunde se till att de blev utvisade. Enligt Högsta domstolen har han vilselett paret och utnyttjat att de befann sig i en svår situation.
Människoexploatering kan i vissa fall leda till fängelse, men i detta fallet anser inte Högsta domstolen att paret utsatts för en så allvarlig integritetskränkning att detta blir aktuellt.