L vill satsa på tusen speciallärare

L vill satsa på tusen speciallärare
Politik TT
Liberalerna vill satsa 2,5 miljarder kronor under nästa mandatperiod på tusen fler speciallärare.
– Det är ett verktyg för att hjälpa fler elever till en bättre framtid, säger L-ledaren Johan Pehrson.
Partiet pekar på att andelen elever i grundskolan som får särskilt stöd har fallit sedan 2014, dock inte i årskurs 8 och 9.
Även undervisning i särskilda grupper har minskat, enligt Pehrson.
– Det är allvarligt, säger han.
Pehrson anser att minskningen beror på en “missriktad välvilja” om att elever inte ska känna sig utpekade i sina klasser.
Enligt L uppger fyra av fem lärare att de har elever som har behov av särskilt stöd, men inte får det.
Bättre stöd
Liberalerna hävdar att med 1 000 fler speciallärare blir stöket i klassrummen mindre och stödet för elever med störst utmaningar bättre.
Därför föreslår partiet att 2,5 miljarder kronor avsätts under nästa mandatperiod till stöd för kommunala skolor och friskolor för att de ska ha råd med speciallärare. Satsningen ska vara permanent.
Enligt L skulle satsningen innebära att det kommer att finnas omkring 6 500 speciallärare i hela landet.
Liberalerna har skolan som en av sina prioriterade frågor inför valet. Partiet vill se en friskolereform med ett nytt regelverk för hur vinstuttaget kan begränsas för bolag som driver friskolor. Friskolor ska kunna existera i olika driftsformer men kontrolleras hårdare.
– Det här är inte vilken verksamhet som helst. Jag säger det igen: det här är inte vilken verksamhet som helst, för det finns vissa som har svårt att ta till sig detta.
Omgjort kösystem
Partiet har också föreslagit att kösystemet till friskolorna görs om. I stället för flera köer vill de se ett centralt antagningssystem och att man kan söka tidigast ett år i förväg.
Under Almedalsveckan har både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sagt att de vill se ett stopp för vinstuttaget i skolan.
Johan Pehrson säger att Liberalernas förslag skiljer sig från S och V:s.
– Det är partier som inte vill se någon mångfald på skolområdet, de tycker att företag inte ska få driva den här verksamheten. De är till och med emot att man får göra en enda krona i överskott.
– Vi ser en poäng i att det både finns stiftelser, ekonomiska föreningar och att det kan finnas företag som gör detta på ett bra och långsiktigt sätt. Men det krävs en ny friskolelag.
“Enorm arbetskapacitet”
På frågan vad problemet är med friskolorna svarar Pehrson:
– Vi har sett exempel på skolor som vi behöver styras upp, vi säger till exempel nej från Liberalerna till religiösa friskolor.
L har sett ett lyft i opinionen den senaste månaden och vill efter valet ingå i en borgerlig regering med Moderaterna och Kristdemokraterna. Men Pehrson vill inte avslöja om han kan tänka sig posten som utbildningsminister.
Han säger sig kunna styra över flera departement.
– Det finns flera som sagt, jag har en enorm arbetskapacitet.
Peter Wallberg/TT, Niklas Svahn/TT