LO-basen anar giftig cocktail

LO-basen tig cocktail
Ekonomi TT
Hög inflation parat med en samtida lågkonjunktur kan bli tig cocktail i lönerörelsen, enligt LO-ordföranden Susanna Gideonsson.
Statliga Konjunkturinstitutet spår i en ny prognos att Sverige går in i en lågkonjunktur i år. Susanna Gideonsson ser liknande tendenser.
– Alla tecken visar på att det inte går så rasande bra längre. Frågan är om vi klarar tillväxten i Sverige de kommande åren. Det blir nya förutsättningar när vi går in i avtalsrörelsen under senhösten när vi ska precisera våra krav, säger hon.
Hon säger att facken noga kommer att följa utvecklingen framöver, utan att nu vilja säga vad det kommer att innebära i lönekrav.
– En hög inflation parat med en lågkonjunktur, det är tig cocktail in i en avtalsrörelse. Men, som sagt var, vi vet inte vad som händer, vi är så styrda av mycket runt omkring oss. Jag vågar inte sia var vi landar framåt hösten, säger Gideonsson.
I mars 2023 löper löneavtalen ut för stora delar av arbetsmarknaden. Under hösten 2022 drar den stora lönerörelsen i gång på allvar när facken ska presentera sina lönekrav.
Den höga inflationen gör att de flesta löntagare får räkna med en rejält negativ reallöneutveckling i år, det vill säga lönepåslagen när inflationen tagit sitt.
Olle Lindström/TT