Satellitkoll ska minska utsläpp

Satellitkoll ska minska utsläpp
Miljö TT
En forskargrupp i Lund har tagit fram en modell där satellitmätningar kan beräkna enskilda länders koldioxidutsläpp – från rymden.
Förhoppningen är att mätningarna kan fungera som ett viktigt verktyg för att minska de globala utsläppen.
“Det är av yttersta vikt att övervaka (koldioxidutsläppen). Vi hoppas att vår studie är en pusselbit som kan hjälpa till att göra det”, säger Marko Scholze, forskare vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.