Stockholm testar massprov för prostatacancer

Stockholm testar massprov för prostatacancer
Hälsa TT
Region Stockholm startar ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning i veckan, fyra år efter Socialstyrelsens rekommendation.
Socialstyrelsen rekommenderade redan för fyra år sedan att alla män ska erbjudas organiserad prostatacancertestning, OTP. Det är inte samma sak som att alla ska testas, det var myndigheten emot. Orsaken är att ett förhöjt PSA-värde inte behöver innebära cancer i prostatan, åtminstone inte att den kommer utvecklas till en allvarlig form.
Många av de män som testas skulle därför få en diagnos och behandlas trots att deras cancer aldrig hade utvecklats till någon allvarlig sjukdom. En tredjedel av alla medelålders män har en liten cancer i prostatan. Bara en av tolv drabbas av en allvarlig prostatacancer.
Så går testningen till
OTP betyder i stället att män ska erbjudas testning och tydligt informeras om vad det innebär. Det betyder också att PSA-testet ska kompletteras med fler undersökningar om PSA-värdet är förhöjt.
I Stockholm kommer pilotprojektet att gå till så här: Först tas ett PSA-prov, ett vanligt blodprov i armen. Om PSA-värdet visar sig vara förhöjt görs en magnetkameraundersökning. I det tredje steget, om man hittar avvikelser med magnetkameran, tas ett vävnadsprov.
–Det handlar om att specifikt kunna hitta de cancerpatienter som behöver behandling, säger Désirée Pethrus (KD), regionråd med ansvar för screeningfrågor.
Vanligaste cancerformen
I Sverige får ungefär 10 000 personer diagnosen varje år. Den ger sällan symptom i ett tidigt stadium, det är först när tumören växer som männen upptäcker den. Och då är det ofta för sent att kunna bota den helt.
Tidigare i år sade Ola Bratt, professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi vid Göteborgs universitet, till TT att “enda chansen egentligen att upptäcka prostatacancer i ett botbart skede, det är att män utan symptom tar ett test”.
I veckan skickas informationsbrev om satsningen ut till Stockholm och Gotland. Inom två veckor kommer en kallelse till 17 000 män som fyller 50 i år. Försöket ska pågå mellan 2022 och 2024 och testa totalt ungefär 50 000 män, skriver Liberalerna i ett pressmeddelande.
Om pilotprojektet blir lyckat kan det användas som underlag för Socialstyrelsen i bedömningen om en allmän fullskalig testning, alltså att män över hela Sverige ska kallas till liknande undersökningar.
Satsningen beräknas kosta tolv miljoner kronor.

Fakta: PSA-test
(TT)
Provet tas på en vårdcentral och är som ett vanligt blodprov i armen.
PSA står för prostataspecifikt antigen.
Förhöjt PSA-värde kan också bero på godartad prostataförstoring, urinvägsinfektion eller inflammation i prostatan.
Behandling mot prostatacancer kan påverka livskvaliteten. Du kan till exempel få nedsatt förmåga att få stånd eller besvär med att det läcker urin.
Källa: 1177.se