Toleransen mot varg har sjunkit

Toleransen mot varg har sjunkit
Natur TT
Allt färre är positiva till att varg finns i Sverige. Andelen har sjunkit från 74 procent till 69 procent sedan 2004, visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), rapporterar P4 Dalarna.
Synen på varg skiljer sig åt i landet. Bland stockholmarna var hela 79 procent positiva till vargen, jämfört med 55 procent i Dalarna. Bara 49 procent av svenskarna tycker att det är okej att ha varg i närheten av sitt hem. 2004 var motsvarande siffra 60 procent.
Enligt forskaren Sabrina Dressel går resultatet att koppla till principen om “not in my backyard” – man är positiv till att en art finns, men inte i sin närhet.