Vargstammen i Sverige växer

Vargstammen i Sverige växer
Natur TT
Det finns närmare 400 vargar i de svenska skogarna, vilket innebär att stammen har ökat med cirka åtta procent sedan förra vintern. Det visar Naturvårdsverkets senaste inventering.
I Sverige finns omkring 30 fler vargar i jämförelse med förra vintersäsongen, då antalet beräknades till 365. Det totala antalet vargar i hela Skandinavien uppgår till cirka 480 individer.
“Vinterns inventering visar på en viss ökning för andra säsongen i rad både i Sverige och i Skandinavien som helhet. Sett över lite längre tid kan man konstatera att populationen på skandinavisk nivå nu har varit relativt stabil de senaste fem åren”, säger Andreas Zetterberg, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.
Vargstammen sprider sig också fortsatt till södra Sverige, denna vinter i och med att revirmarkerande par etablerar sig i Skåne och Jönköpings län.
“Antalet vargar påverkar hur vargstammen förvaltas. Naturvårdsverket kommer inom kort meddela hur det blir med länsstyrelsernas beslutanderätt om licensjakt på varg”, säger Carl-Johan Lindström, tillförordnad chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Fakta: Inventering av vargar
(TT)
Varginventeringen pågår från den 1 oktober till den 31 mars.
Vargstammen i Skandinavien baseras på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar, det vill säga revir med årsvalpar.
Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö, samt via dna-analyser från urin och spillning.
Det totala antalet vargar i revir, samt ensamma vandringsvargar, beräknas därefter med hjälp av en omräkningsfaktor.
Källa: Naturvårdsverket