Vattenfalls plan: Satsa på mindre kärnkraftverk

Vattenfalls plan: Satsa på mindre kärnkraftverk
Energi TT
I takt med ett växande elbehov vänder Vattenfall åter blicken mot kärnkraft.
Bolaget utreder nu möjligheten att bygga minireaktorer vid Ringhals kärnkraftverk.
–Vi behöver hitta en väg framåt för att kunna möta det här ökade behovet som finns, säger Vattenfalls vd Anna Borg till TT.
Vid Ringhals har två av totalt fyra reaktorer stängts under senare år, och under de senaste sju åren har Sverige totalt gått från att ha tio till sex kärnkraftsreaktorer i drift.
Men utvecklingen kan vända – i form av så kallade SMR-reaktorer. Åtminstone om man får tro Vattenfall, som nu ska utreda möjligheten för att satsa på den här nya varianten av reaktorer vid just Ringhals.
– Området är väl förberett för det, både vad gäller olika typer av säkerhetsarrangemang, men även möjligheten att kunna koppla upp en elproduktionen utan att behöva bygga ny anslutningskapacitet, säger Anna Borg och fortsätter:
– Sedan har vi också väldigt mycket kompetens och personal på plats som har förmågan att göra det här.
Lönsamhet “en förutsättning”
Det finns ännu inga beslut om investeringar, men Vattenfall har bestämt sig för att utreda förutsättningarna att bygga minst två små reaktorer i de södra el-områdena. En förstudie ska ligga klar vid årsskiftet 2023–2024, och om den ger grönt ljus kan en första SMR-reaktor tas i drift i början av 2030-talet, enligt Anna Borg.
– Om vi ska bygga det här så är en förutsättning att det är lönsamt, säger Anna Borg.
TT: Har regeringen godkänt det här?
– När det gäller själva tillståndsprocessen är det SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) som ska ge tillstånd och det finns inga etablerade processer i dag utan det arbetet behöver göras, säger Anna Borg och tillägger:
– Jag har förstått att man ifrån politikens sida har för avsikt att ge ett uppdrag till SSM för att titta på hur licensieringen av det här skulle kunna gå till.
“Kommer säkert bli en debatt”
Det handlar om småskaliga modulära reaktorer (SMR), som använder samma kärnklyvningsteknik som reaktorer i traditionella kärnkraftverk – men är billigare och ger el till en lägre kostnad. Konceptet bygger till viss del på förkonstruerade system som potentiellt kan serietillverkas. I dagsläget finns dessa moduler inte på marknaden, uppger Anna Borg som tillägger att utveckling pågår.
– Och den tekniken som vi bedömer har kommit längst, då handlar om storleksordningen 300 MW ungefär.
Jämförelsevis skulle det då handla om nära en fjärdedel – jämfört med den kapacitet som produceras vid de reaktorer Vattenfall driver vid Forsmark och Ringhals i dag, som var och en har en effekt på i genomsnitt cirka 1 100 MW.
Om satsningen på SMR blir verklighet lär en nygammal debatt om kärnkraft vara att vänta, konstaterar Anna Borg.
– Det kommer säkert bli en debatt och en diskussion om kärnkraft – precis som det är om vindkraft eller nya elledningar. Men vi kommer att behöva hitta en väg framåt för att kunna möta det här ökade behovet som finns.
Anna Karolina Eriksson/TT
Fakta: Kärnkraft i Sverige
TT
Kärnkraften står för cirka 30 procent av elproduktionen i Sverige.
I dag är sex kärnreaktorer i drift på totalt tre kärnkraftverk: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.
Vid Ringhals kärnkraftverk stängdes två av fyra reaktorer 2019 och 2020.
Reaktorerna vid Forsmark och Ringhals har en genomsnittlig effekt på cirka 1 100 MW vardera.
SMR-anläggningar som utvecklas kan producera upp till 450 MW.
Ofta brukar dock 300 MW anges som gräns för det som kallas SMR. Det finns även mindre koncept på 50 MW eller mindre.
Dagens landbaserade vindkraftverk är enligt Vattenfall på upp till 5-6 MW – havsbaserade på uppåt 15 MW.
Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten och Vattenfall

Fakta: Det här är SMR
TT
Småskaliga modulära reaktorer (SMR) bygger på samma teknik som de stora kärnkraftverken – de använder samma kärnklyvningsteknik som reaktorer i traditionella kärnkraftverk.
SMR finns inte färdiga ännu, utan håller på att utvecklas. Möjligheten att serietillverka undersöks, och de kan därmed komma att bli mindre komplexa än dagens jättereaktorer.
Det pågår utveckling av olika SMR-koncept i länder som USA, Kanada, Ryssland, Storbritannien och Danmark.
Den svenska småskaliga modulära kärnkraftsreaktor (SMR) som är under utveckling går under namnet Sealer (Swedish Advanced Lead Reactor). Projektet heter Solstice och är ett samarbete Swedish Modular Reactors, Blykalla AB, Uniper och forskare från KTH.
Källa: Vattenfall och Uniper, Blykalla, KTH