Tolkar kritiska till begränsning i tolkrätten

Tolkar kritiska till begränsning i tolkrätten
Politik TT
Tolkarnas branschorganisation kritiserar regeringens och Sverigedemokraternas förslag att begränsa rätten till tolk.
I det så kallade Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna står det att “rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas” för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. I stället ska den som behöver tolk själv betala för tjänsten.
Tolkservicerådet samlar offentligt ägda tolkförmedlingar. Det uttrycker i tidningen Magasin K att förutsättningarna för jämlik vård skulle försämras kraftigt om förslaget drivs igenom.
– Att använda tolk i sin yrkesroll behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och rätts- och patientsäkert sätt, säger Tolkservicerådets ordförande Carina Johansson till tidningen.
Tidigare har sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) sagt att det skulle bryta mot lagar att begränsa rätten till offentligt finansierad tolk inom vården.