Bagerijätte varnar för höjda matpriser

Bagerijätte varnar för höjda matpriser
Ekonomi TT
Regeringens uteblivna besked om elstöd till företagen upprör och förvånar.
Bageriföretaget Pågens vd Anders Carlsson Jerndal varnar nu för höjda matpriser och varsel i livsmedelsbranschen.
Regeringen har lovat stöd till elkunder i elområde 3 (Mellansverige) och elområde 4 (södra Götaland). Men besked om stödet till företagen väntar många fortfarande på.
– Vi i näringslivet behöver få någon form av planerbarhet i framtiden, säger Anders Carlsson Jerndal till TT.
Bageriföretaget använder dock själv mestadels gas till sin produktion.
– Och tyvärr är det inte uppe i diskussion än. Biogas är stor del av livsmedelsnäringen. Elpriser och gaspriser hänger ihop, säger Carlsson Jerndal.
Högre priser i vår
Kostnadsbasen ökar, konstaterar Anders Carlsson Jerndal. För brödbranschens del, liksom för livsmedelsindustrin i stort, ser man redan nedgångar. Försäljningen är lägre.
– Vi ser redan att vi har en extrem tillbakagång i konsumtionen. Tittar vi bara på dagligvaruhandeln minskade den med 10,7 procent i oktober och 7,4 procent i september.
Hur mycket just dyrare brödet blir kan Anders Carlsson Jerndal inte säga. Men för konsumenternas del innebär det ännu högre matpriser framöver, hävdar han.
– Det kommer att ske under tidig vår eller senvinter. Det är så prisbilden fungerar.
Svårt att nå politiker
Enligt Pågens vd arbetar livsmedelsbranschen i södra Sverige nu med att få till stånd en dialog med politikerna.
– Vi upplever att det är svårt få tillgång till regeringens representanter för att sätta sig ner och ta diskussionen om frågan. Det är vår bild, säger Carlsson Jerndal.
TT: När är måttet rågat?
–Jag föredrar att vi kan få till en dialog, och då får vi diskutera och få möjlighet att förklara allvaret i det här. För nu kommer varslen.
För Pågens del innebär den rådande situationen att man hela tiden “ser över kostymen”.
– Vi tar inte längre in extrapersonal.
Anna Karolina Eriksson/TT