FI måste göra om bedömning av Klarna

FI måste göra om bedömning av Klarna
Ekonomi TT
Betaltjänstbolaget Klarna har varit oenigt med Finansinspektionen (FI) i fråga om bedömningen av bolagets finanser har gjorts på rätt sätt.
Förvaltningsrätten i Stockholm tycker nu att FI inte har gjort en tillräcklig bedömning av Klarnas invändningar, varför ärendet skickas åter till myndigheten.
“Av rättssäkerhetsskäl bör inte förvaltningsrätten göra den bedömningen som första instans, därför återförvisas målet till FI för ny prövning”, skriver Anna Önell, chefsrådman, i ett pressmeddelande.
Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig formulering om att ett stresstest har gjort.